Подготвување за екстерни тестирања по германски и англиски јазик! Летни интензивни курсеви по германски, англиски, грчки, словенечки и француски

Подготвување за екстерни тестирања по германски и англиски јазик!
Летни интензивни курсеви по германски, англиски, грчки, словенечки и француски.
АПОЛО ВЕ ОЧЕКУВА!
тел. 077 990 077 еmail: apolo@apolo.mk или во порака на https://www.facebook.com/www.apolo.mk/